Jak już poprzednio wspominaliśmy, Dom bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy, to nie tylko jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebujących, ale też przestrzeń wielorakiej działalności dla udzielania im pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Każdy może zostać darczyńcą tego szczególnego miejsca troski o bezdomnych i potrzebujących, włączając się w dzieło pomocy jako wolontariusz albo pomagając nam spłacić zobowiązania finansowe  zaciągnięte z racji inwestycji oddanej do użytku we wrześniu AD 2018. Była już mowa o tym, że aby nie przeciągać i nie przerywać budowy Domu bł. Aniceta, klasztor zadłużył się na 500.000 zł. Ten dług mamy spłacić w tym roku, AD 2019, dlatego też szukamy wsparcia i prosimy o Waszą życzliwą pomoc. Do tej pory dało się już uregulować sumę zadłużenia na kwotę 100 tys. zł. Brakuje zatem jeszcze 400 tys. zł do pełnej spłaty długu.

Chcemy raz jeszcze bardzo prosić o wsparcie finansowe naszych starań. Wierzymy, że znajdą się życzliwi i hojni ludzie, którzy pomogą nam spłacić zaciągnięty dług. Każda złotówka ofiarowana ludziom biednym jest naszą jałmużną, która uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu.

Obecnie, w bardzo prosty sposób można ofiary przekazywać bezpośrednio przez specjalnie przygotowaną  na ten cel zbiórkę na stronie zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/bza8kx ),

lub na konto klasztorne:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa, nr konta 37 1600 1068 1847 1673 0000 0001 (z dopiskiem: „darowizna na spłatę zobowiązań budowy Domu bł. Aniceta”) lub bezpośrednio w zakrystii kościoła albo przy furcie klasztoru w Warszawie.

Z góry serdeczne dziękujemy za wszelkie finansowe wsparcie tego dobrego Dzieła i odwdzięczamy się modlitwą w Waszych intencjach.

Dobry Bóg niech wynagrodzi każdemu dobroczyńcy swym błogosławieństwem.