Z racji wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, dnia 10 grudnia AD 2021, w kościele kapucyńskim, przy ul. Miodowej 13, miała miejsce niecodzienna okoliczność przekazania braciom kapucynom kopii obrazu Matki Bożej Loretańskiej, którą to podobiznę znalazł król Jan III Sobieski po zakończeniu bitwy Odsieczy Wiedeńskiej. W dzień wspomnienia wieczornej Mszy świętej przewodniczył brat Łukasz Woźniak, minister prowincjalny. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Walenty Królak, proboszcz warszawskiej parafii świętego Augustyna przy ul. Nowolipki.

Sam akt przekazania dokonał się na koniec Mszy świętej, gdy pan Maciej Radziwiłł, jako przedstawiciel rodu i kustosz oryginalnego artefaktu, przedstawiając niezwykłą historię podobizny, oficjalnie ofiarował ją braciom. On sam był też pomysłodawcą ufundowania kopii obrazu oraz jej powierzenia kapucynom z racji na fakt królewskiej fundacji naszego kościoła.

Autorką kopii malarskiej obrazu jest pani Barbara Rettinger. Natomiast piękną, stylową ramę obrazu wykonała pani Elżbieta Bogaczewicz.