W bocznej kaplicy naszego kościoła, gdzie znajduje się sarkofag z sercem króla Jana III Sobieskiego, w głównym ołtarzu od 1945 roku widnieje obraz Jezusa Miłosiernego, który powstał, historycznie rzecz biorąc, jako czwarty z kolei wizerunek według wskazań Dzienniczka św. Faustyny. Został on namalowany w czasie II wojny światowej na przełomie lat 1942/1943, dlatego też w tle widać ruiny płonącej stolicy. Artysta, prof. Zdzisław Eichler, poszkodowany działaniami wojennymi – w 1939 roku, czasie oblężenia Warszawy stracił całą rodzinę, a na jego oczach bomba zburzyła dom, w którym mieszkał – tworzył swoje dzieło w trudnych warunkach materialnych, mieszkając u znajomych przy ul. Złotej. Pracował mocno schorowany, w cierpieniu i gorączce, ale prawdziwie pod natchnieniem. Stworzył piękne dzieło, obraz, który cieszy oko i skłania do modlitwy. W maju bieżnego roku wizerunek został poddany fachowej konserwacji. Prace wykonała pani mgr Anna Bogusz-Gazda, artysta konserwator dzieł sztuki. W wyniku podjętych prac obraz odzyskał pierwotną kolorystykę i piękno. Podłoże zostało wzmocnione, a ubytki uzupełnione. Obraz powrócił na swoje miejsce w ten poniedziałek, 3 czerwca. Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy przy okazji wizyty w naszym kościele, aby kontemplować Miłosierdzie Boże przed tą piękną i historycznie znamienną podobizną.