Marian Tylingo

Marian Tylingo

Obchodzimy dziś kolejną rocznicę Powstanie Warszawskiego, które było wyrazem buntu i niezgody na bezduszny terror niemieckiego okupanta dążącego bezwzględnie do unicestwienia naszego Narodu. Warto pamiętać, że odziałem, który walczył w naszym rejonie przez cały sierpień ’44 – broniąc pododcinka przebiegającego ulicami: Miodowa, Senatorska od placu Zamkowego przez plac Teatralny, Bielańska łącznie z Bankiem Polskim do ul. Długiej – był batalion dowodzony przez kpt. Lucjana Giżyńskiego pseudonim „Gozdawa”. Nasz kapucyński klasztor był swego rodzaju bazą wypadową i miejscem wytchnienia dla wymęczonych powstańców. Pośród nich był jeden z największych poetów młodego pokolenia, Krzysztof Kamil Baczyński, który poległ 4 sierpnia na placu Teatralnym. Powstańcem był też jeden z naszych ministrantów, Marian Tylingo, który mając 18 lat zginął 13 sierpnia przy ul. Senatorskiej 10, zaraz po uczestniczeniu w porannej Mszy św. W podziemiach kapucyńskiego kościoła zorganizowano także szpital polowy. Z tych względów, od czasu Powstania aż po dziś dzień w naszym klasztorze przechowywany jest sztandar batalionu „Gozdawa”. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy bohatersko walczyli o naszą wolność i często długie jeszcze lata po wojnie musieli cierpieć z racji na swą wierność Bogu i Ojczyźnie.