Dzień 12 września każdego roku jest momentem pamięci o chwalebnej Wiktorii Wiedeńskiej AD 1683, kiedy to sprzymierzone wojska mocarstw chrześcijańskiej Europy, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, rozgromiły potężną armię Turków Osmańskich, ratując nasz kontynent przed dzikim żywiołem azjatyckich najeźdźców walczących w imię swego proroka, Mahometa. Kluczową rolę dla powodzenia Odsieczy Wiedeńskiej w wymiarze duchowym odegrał nasz współbrat z Zakonu Kapucynów, bł. Marek z Aviano, który dzięki swej głębokiej wierze oraz mądrym argumentom potrafił łagodzić napięcia i budować jedności pośród chrześcijańskich dowódców. Jego postać uwiecznił także Jan Matejko na swoim słynnym obrazie „Jan Sobieski pod Wiedniem”. Z tej racji rocznicowe celebracje odbywają się z roku na rok naprzemiennie w kapucyńskim kościele przy ul. Miodowej oraz w katedrze Ordynariatu Polowego przy ul. Długiej.

We czwartek, 12 września tego roku, w naszym kościele uroczystej Mszy św. o godzi. 18:30 przewodniczył nasz zakonny współbrat, bp Antoni Pacyfik Dydycz. On też wygłosił słowo Boże. Wieczoru dopełnił program artystyczny o charakterze religijno-patriotycznym.