W sobotę, 10 listopada, przed południem odbyło się spotkanie władz Fundacji Kapucyńskiej w Domu bł. Aniceta Koplińskiego, Jałmużnika Warszawy.

Porządek obrad:

  1. Prezentacja Zasad funkcjonowania Domu bł. Aniceta
  2. Wybór członka Zarządu Fundacji. Został nim br. Michał Gawroński. Odtąd w skład Zarządu Fundacji wchodzą trzy osoby: pan Marek Seretny, prezes, pani Katarzyna Tsiantos, wiceprezes, i br. Michał, członek Zarządu.
  3. Omówiono sprawy bieżące dotyczące utrzymania domu bł. Aniceta Koplińskiego.

Spotkanie prowadził br. Kazimierz Synowczyk, przewodniczący Rady Fundacji.