• W liturgiczną uroczystość świętego Franciszka z Asyżu, naszego założyciela, 4 października 2018 roku, biskupi polscy kierują do wszystkich list pasterski zatytułowany „W trosce o wspólny dom”, Odwołuje się on do charyzmatu i dziedzictwa Biedaczyny z Asyżu, który we wszelkim stworzeniu widział piękno i dobroć samego Boga.
  • Godność człowieka powołanego do życia na obraz i podobieństwo Boże stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia. Na początku listu księża biskupi odwołują się do logiki miłości, która „chroni nas przed egoistycznym podbojem stworzonego świata i stanowi filar, na którym opiera się trwałość ludzkich relacji oraz harmonia naszego współżycia ze światem stworzonym”. Następnie zwracają uwagę, że często jednak działalność człowieka skażona jest ludzkim egoizmem, przez co „ziemia – nasza siostra «protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił» (Laudato sì, 2)”.
  • Przywołując encyklikę papieża Franciszka Laudato sì, biskupi apelują o wzmożenie troski o dobro i piękno Bożego stworzenia poprzez „uświadomienie sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji oraz konsumpcji” (nr 23). Jako przykład nawrócenia stawiają świętego Franciszka z Asyżu, który „dostrzegał Stworzyciela i stworzenie. W Boga wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią” – zaznaczają w liście.