Wewnętrzny dziedziniec naszego klasztoru przez dwa lata służył jako zaplecze budowlane przy wznoszeniu Domu bł. Aniceta Koplińskiego. Po zakończeniu budowy i uporządkowaniu dziedzińca, jesienią ubiegłego roku, w jego centrum pozostało miejsce zarezerwowane dla figury św. Józefa. W piątek, 26 kwietnia, udało się ostatecznie zrealizować ten zamysł i oto możemy cieszyć się piękną podobizną tego dobrego Patrona ustawioną na cokole według projektu pani Teresy Wyszyńskiej. Bogu niech będą dzięki.