1. Z okazji pierwszej niedzieli miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od g. 1300 do nabożeństwa o g. 1800 o charakterze wynagradzającym.
 2. Zapraszamy do Ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej w podziemiach naszego klasztoru. W tym roku jej temat nawiązuje do św. Franciszka z Asyżu, który 800 lat temu w miejscowości Greccio zorganizował pierwszą szopkę, gdzie była sprawowana msza święta. Z tej okazji, do 2 lutego, za nawiedzenie jakiegokolwiek miejsca, którym opiekują się franciszkanie, możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (przyjęta komunia święta, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę Boga oraz w intencjach Ojca świętego). Szopka jest otwarta:
  • w dni powszednie od g. 1200 do 1830;
  • w sobotę i niedzielę od g. 1100 do 2000.
 3. Na spotkanie śpiewacze z cyklu Zanieście Mu nową pieśń niesłychaną zaprasza do naszego kościoła Fundacja Błogosławionego Władysława z Gielniowa. Początek wspólnej modlitwy śpiewem w najbliższy piątek, 12 stycznia, o g. 1930.
 4. W kalendarzu liturgicznym:
  • piątek – wspomnienie św. Bernarda Corleone, kapucyna.
 5. Za wszelkie ofiary składane na rzecz kościoła, klasztoru i hojną pomoc w utrzymaniu Domu bł. Aniceta Koplińskiego niech wynagrodzi Wam Bóg swoim błogosławieństwem.

  Miniatura z Psałterza Eleonory Akwitańskiej (ok. 1185 r.)