1. Obchodzimy dzisiaj Święto Ofiarowania Pańskiego, które jednocześnie jest Dniem Życia Konsekrowanego. Dzień ten, to szczególna okazja do okazania wdzięczności i podziękowania dobremu Bogu za powołanych do życia konsekrowanego oraz do modlitwy o nowe, dobre powołania do zakonów, jak też do świeckich instytutów życia konsekrowanego.
  2. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczone będą na potrzeby sióstr klauzurowych.
  3. Dzisiejsza niedziela, jako pierwsza w miesiącu, jest niedzielą adoracyjną. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 12:15 aż do wieczora. Na wieczornej Eucharystii będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny.
  4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa o godz. 18:00, podczas których będziemy modlić się o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze grzechy i przewinienia innych ludzi.
  5. Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom za nieustanne wspieranie dzieła pomocy bezdomnym i ludziom będącym w potrzebie oraz hojnie okazywaną pomoc duchową i materialną w prowadzeniu jadłodajni przy Domu bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy. Waszą życzliwość i dar serca niech Wam Bóg wynagrodzi obfitymi łaskami.

Osobom konsekrowanym składamy najlepsze życzenia: radosnego trwania w Panu i coraz pełniejszego podobieństwa do Jezusa, a wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionych dni kolejnego tygodnia naszego życia.