W piątek, 13 lipca nad wejściem do powstającej jadłodajni dla ubogich i potrzebujących, od strony ul. Kapucyńskiej, została umieszczona tablica z napisem Dom bł. Aniceta, Jałmużnika Warszawy. Taką nazwę będzie nosił ten obiekt, którego budowa szczęśliwie dobiega końca. Jego poświęcenie przewidziane jest na niedzielę, 5 sierpnia AD 2018 roku. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Kazimierz kardynał Nycz.