Dzień dzisiejszy, 6 sierpnia, to święto patronalne naszego kościoła, który na życzenie fundatora, króla Jana III Sobieskiego, nosi tytuł Przemienienia Pańskiego. Kościół ten miał być wotum wdzięczności króla za decydujące dla całej chrześcijańskiej Europy zwycięstwo nad Turkami w bitwach pod Chocimiem (1673) i pod Wiedniem (1683).

Uroczystej Eucharystii z racji dzisiejszego święta, o godzinie 18:30, przewodniczył ksiądz Edward Nowakowski, proboszcz parafii Ofiarowania Pańskiego na Natolinie. Słowo Boże wygłosił ojciec Kazimierz Malinowski OFMConv, sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W koncelebrze wzięli także udział nasi współbracia: brat Piotr Stasiński, radny generalny i brat Henryk Cieniuch, gwardian klasztoru na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, a także ojciec Marek Sykuła OFMConv, gwardian klasztoru przy ul Zakroczymskiej, ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski CM, dziekan Dekanatu Staromiejskiego, ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela, ksiądz płk Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego oraz ksiądz Maciej Zieliński z parafii Ofiarowania Pańskiego. Oprawę muzyczną zapewnił pan Bartosz Borkowski, nasz organista, razem z chórem „Cantores Iesu” z warszawskiej parafii Dzieciątka Jezus pod dyrekcją pana Damiana Pawłowskiego.

Radosne przeżywanie dzisiejszej uroczystości niech każdemu z nas pomoże uświadomić sobie, że najważniejsze jest, aby ta piękna tajemnica Przemienienia Pańskiego zainspirowała przemianę naszych serc w zwycięstwie nad złem ku prawdziwej wierności Bogu, bo przecież każdy grzech i wszelkie zło, jak też każdy przejaw świętości zawsze rodzą się w sercu człowieka.