W wigilię uroczystości świętego Franciszka, a w dzień jego śmierci, 3 października, Mszy świętej wieczornej przewodniczył brat Łukasz Woźniak, minister prowincjalny, a homilię wygłosił brat Piotr Owczarz, gwardian naszej wspólnoty.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się celebracja nabożeństwa „Transitus”, które upamiętnia przejście naszego świętego Założyciela z życia ziemskiego do chwały nieba. Przewodniczył temu nabożeństwu także Minister prowincjalny. Oprawę muzyczną i śpiew przygotował chór z parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu we współpracy z naszym organistą, panem Bartoszem Borkowskim.

W sam dzień święta, 4 października, uroczystej Mszy świętej o godzinie 18:30 przewodniczył, zgodnie z tradycją, przedstawiciel wspólnoty Zakonu Kaznodziejskiego przy ul. Freta, ojciec Mateusz Przytulski OP. On też wygłosił słowo Boże. W koncelebrze wzięli udział: ksiądz prałat Bogdan Bartołd, nas proboszcz z archikatedry świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Adam Zelga, proboszcz parafii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie, nasz Minister prowincjalny i Gwardian wspólnoty Klasztoru Królewskiego oraz kilku braci. Na tę okoliczność przybyło wielu czcicieli świętego Biedaczyny z Asyżu