1. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
  2. W poniedziałek, 10 czerwca, obchodzimy w Kościele święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Rozpoczyna się w liturgii okres zwykły w ciągu roku.
  3. W czwartek, 13 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
  4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz.18:00.
  5. W bocznej kaplicy, gdzie znajduje się sarkofag z sercem króla Jana III Sobieskiego, w głównym ołtarzu od 1945 roku widnieje obraz Jezusa Miłosiernego, który, historycznie rzecz biorąc, powstał jako czwarty wizerunek według wskazań Dzienniczka św. Faustyny. Został on namalowany w czasie II wojny światowej na przełomie lat 1942/1943. Artysta, prof. Zdzisław Eichler, poszkodowany działaniami wojennymi – w 1939 roku, czasie oblężenia Warszawy stracił całą rodzinę oraz dom – tworzył swoje dzieło w trudnych warunkach materialnych, schorowany, w cierpieniu i gorączce, ale prawdziwie pod natchnieniem. Stworzył piękne dzieło, obraz, który cieszy się kultem. W maju bieżnego roku wizerunek został poddany fachowej konserwacji. Prace wykonała pani mgr Anna Bogusz-Gazda, artysta konserwator dzieł sztuki. W wyniku podjętych prac obraz odzyskał pierwotną kolorystykę i piękno. Podłoże zostało wzmocnione, a ubytki uzupełnione. Obraz powrócił już na swoje miejsce w kaplicy. Zachęcamy do kontemplacji Miłosierdzia Bożego przed tym obrazem.

Za wszelkie dobro i stałą życzliwość wobec nas, niech wynagrodzi Wam Bóg swym błogosławieństwem. Życzymy radosnego świętowania w Duchu Świętym!