„Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?

Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” (1 Kor 15,54-55)

Drodzy Bracia i Siostry!

Niech Zmartwychwstały napełni nasze serca światłem i miłością, niech umocni naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią oraz nadzieją na lepsze jutro po doświadczeniu lęku i próby.

W imieniu braterskiej wspólnoty klasztornej

br. Kazimierz Synowczyk, gwardian