Doroczna sierpniowa przerwa w funkcjonowaniu kuchni dla ubogich i potrzebujących została w tym roku przyspieszona. Ostatni posiłek wydano w niedzielę, 22 lipca. Od poniedziałku, 23 lipca, rozpoczęły się wielkie przenosiny, tak bardzo oczekiwane, do pomieszczeń nowo zbudowanego Domu bł. Aniceta Koplińskiego, jałmużnika Warszawy. Dom powstał dzięki szczodrobliwości bardzo wielu ludzi dobrej woli. Teraz, przez najbliższe tygodnie, wolontariusze i grupa bezdomnych będą pracowali nad przeniesieniem wszelkich potrzebnych sprzętów oraz produktów potrzebnych do funkcjonowania jadłodajni i całego Domu. Inauguracyjny posiłek w nowej lokalizacji zaplanowany jest na 1 września tego roku.