Staraniem braci kapucynów, Fundacji Kapucyńskiej i wolontariuszy zaangażowanych przy posłudze w Domu bł. Aniceta, jałmużnika Warszawy, w sobotę, 21 grudnia, odbyła się uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia dla bezdomnych i będących w potrzebie. Obok nich, czyli głównych uczestników, gośćmi tego pięknego wieczoru byli między innymi: ks. bp Tadeusz Pikus, pan Wojciech Matyjasiak, wice burmistrz dzielnicy Śródmieście, br. Łukasz Woźniak ofmcap, nasz minister prowincjalny, br. Kazimierz Synowczyk ofmcap, gwardian klasztoru warszawskiego, pan Radek Pazura, fundator Fundacji Kapucyńskiej, pani Katarzyna Tsiantos, wiceprezes Fundacji Kapucyńskiej, pracownicy Fundacji, wolontariusze i bracia kapucyni.

W Domu bł. Aniceta, od 18 do 20 grudnia, odbyły się rekolekcje dla bezdomnych, które poprowadził br. Łukasz Woźniak ofmcap, minister prowincjalny. Wszyscy uczestnicy rekolekcji otrzymali zaproszenie do udziału w Wigilii. Miejsc przygotowano 130, bo tyle osób mieści się w jadalni Domu. O godz. 16:30, w trakcie zajmowania miejsc przez gości rozpoczęto śpiew kolęd. Wszystkich zgromadzonych przywitał br. Michał Gawroński ofmcap i zaprosił do wysłuchania fragmentu Listu św. Jana. Następnie przemówił krótko br. Łukasz Woźniak ofmcap nawiązując do zakończonych rekolekcji oraz motywu gromadzącego nas w ten wieczór. Po czym, ks. bp Tadeusz Pikus pobłogosławił opłatki i wygłosił okolicznościowe przemówienie z wieloma przykładami i cytatami. Po złożeniu ogólnych życzeń przyszedł czas na indywidualne łamanie się opłatkiem wigilijnym, po czym nadszedł moment bardzo urozmaiconego posiłku wieczerzy wigilijnej.

Śpiew kolęd animowała zaprzyjaźniona i utalentowana muzycznie rodzina Zdanowskich: mama Hanna (wokal), Agnieszka (saksofon i flet), Marta (gitara) i Weronika (skrzypce). Panie, z dobrego serca, chciały w ten rozśpiewany sposób pomóc w budowaniu świątecznej atmosfery naszego wigilijnego spotkania w Domu bł. Aniceta.

Na sam koniec wszyscy uczestnicy otrzymali torby ze świątecznymi prezentami. W każdej z nich znalazło się wiele rzeczy praktycznych przy bezdomności. W pakowaniu prezentów główną rolę odegrały dzieci z IV klasy szkoły sióstr felicjanek na Wawrze.