W dniu 2 listopada, po zakończeniu wspólnotowej Mszy św. o 7:00, wszyscy uczestniczący w niej bracia zeszli do katakumb klasztornych, gdzie pochowani są nasi współbracia, a także dobrodzieje i ludzie związani jakoś z klasztorem. Dołączyło do naszego grona także kilka osób świeckich, które były obecne na tej Mszy św. Br. Kazimierz Synowczyk, gwardian klasztoru warszawskiego, poprowadził wspólne modlitwy o zbawienie wieczne dla wszystkich naszych zmarłych. Nasi zmarli bracia byli chowani w katakumbach starożytnym zwyczajem kapucyńskim aż do roku 1972, kiedy to przepisy państwowe nakazały ich grzebanie wyłącznie w grobach na cmentarzu. Zmarli wspólnoty warszawskiej chowani są obecnie w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Bródnowskim.

Warto wspomnieć, że pośród zmarłych kapucynów, którzy spoczywają w katakumbach jest światowej sławy artysta malarz i rzeźbiarz, ojciec Efrem z Kcyni, którego 50. rocznica śmierci powoli się zbliża, jako że odszedł do Pana 4 grudnia 1970 roku. Większość swego twórczego życia spędził poza granicami Polski, głównie w krajach Beneluksu. Tam też można podziwiać jego rozliczne dzieła. W grudniu przyszłego roku planowane są specjalne uroczystości, które pomogą przybliżyć nam postać i twórczość znakomitego artysty-zakonnika kapucyńskiego.