Brat Paweł Gondek, furtian naszego klasztoru, chętnie też fotografuje ludzi, rzeczy i zdarzenia. Dzięki jego grzeczności możemy wspomnieć oficjalną inaugurację Domu bł. Aniceta Koplińskiego, jałmużnika Warszawy, oglądając fotografie, które brat Paweł wtedy zrobił.