W zeszłym roku przypadała 50. rocznica śmierci ojca Efrema Marii z Kcyni (1894-1970), brata mniejszego kapucyna, artysty malarza i rzeźbiarza. Z tej racji w czwartek, 9 września 2021 roku, od będzie się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1, sympozjum poświęcone życiu i twórczości Artysty z Kcyni, przełożone o rok z racji na wymagania sanitarne Covid-19. Poniżej można zapoznać się z jego programem.

__________________

Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział.

/święty Jan Paweł II, List do Artystów, 14 kwietnia 1999 roku/

9.35: Przywitanie – Łukasz Woźniak ofmcap, minister prowincjalny Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

9.50: Sylwetka ojca Efrema z Kcyni – Piotr Stasiński ofmcap, radny generalny odpowiedzialny za Konferencję Prowincji Słowiańskich Zakonu Kapucynów i główny inicjator tego sympozjum, ale także całego przedsięwzięcia kulturalnego i duchowego związanego z odkrywaniem osoby i twórczości ojca Efrema z Kcyni.

10.15: Pierwsze lata życia zakonnego młodego artysty – Wiesław Block ofmcap, członek Prowincji Warszawskiej, od wielu lat profesor na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, a także redaktor polskiego wydania książki o ojcu Efremie: Zanurzony w Pięknie, którą można nabyć w holu Muzeum.

10.40: Inspiracje benedyktyńskie i rys oryginalności w twórczości Klawittera – Daniel Kowalewski ofmcap, członek Prowincji Warszawskiej, dyrektor Instytutu Historycznego Kapucynów w Rzymie i redaktor naczelny włosko i polskojęzycznego wydania książki o ojcu Efremie: Efrem Maria da Kcynia. Vita e opere d’arte, także do nabycia w holu Muzeum.

11.05: Praca artystyczna kapucyńskiego zakonnika w Belgii – Andrzej Derdziuk ofmcap, członek Prowincji Warszawskiej, od wielu lat profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jego prorektor. Prelegent wygłosił przygotowany tekst w zastępstwie Marcina Derdziuka ofmcap, autora tej prezentacji na temat działalności ojca Efrema w Belgii, jako że nie mógł on przybyć osobiście z powodu kapituły Kustodii Belgijskiej.

11.30: Dyskusja.

12.00: Przerwa.

12.30: Płótna ołtarzowe Efrema z Kcyni dla kaplicy Kolegium Pisarzy w Asyżu w zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie – Aleksander Horowski, wieloletni członek Instytutu Historycznego Kapucynów i dyrektor czasopisma Collectanea Franciscana.

12.55: Witraże w Inowrocławiu. Efrem w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie – Natanaela W. Błażejczyk, felicjanka, konsultantka Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Zabytków Sakralnych oraz sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

13.20: Ślady Efrema w rodzinnej Kcyni – Justyna Makarewicz, pracownik Urzędu Miejskiego w Kcyni, od wielu lat popularyzuje historię i kulturę rodzinnego miasta ojca Efrema.

13.45: W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie – ksiądz infułat Jan Kasprowicz, historyk sztuki, wieloletni proboszcz parafii przy Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, a także odnowiciel życia duchowego i kulturalnego.

14.10: Dyskusja.

Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy – powiedział papież święty Paweł VI w 1964 roku do zgromadzonych w Kaplicy Sykstyńskiej artystów. Piękno, tak jak prawda, napełnia serca ludzi radością, jest cennym owocem, którego czas nie niszczy, prowadzi do jedności między pokoleniami. Ono ukierunkowuje na to Piękno pierwsze i ostateczne, źródło życia i natchnienia dla tych, którzy w Nim zanurzeni w artystycznym wysiłku próbują zaprosić innych do podziwu, kontemplacji i wdzięczności wobec Najpiękniejszego Stwórcy i Pana.

__________________

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tym niezwyczajnym wydarzeniu, które każdemu da szansę na spotkanie z osobą i dziełami Autora o wielkiej sile ekspresji. Być może stanie się ono dla nas prawdziwym zanurzeniem w Pięknie.