W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady ogólne:

  • w świątyni, również podczas nabożeństw i Mszy św., jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób;
  • przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze, a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
  • należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
  • w kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;
  • niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które z niej skorzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, na przykład poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami.

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się też o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, dla lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.