Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś we wszystkich kościołach na całym świecie wielokrotnie śpiewa się radosne Alleluja. Ta radość jest na naszych ustach i w naszych sercach. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Panem. Chrystus swoim zmartwychwstaniem rozprasza wszelkie obawy i czyni możliwym to, czego nasze serce nawet nie ośmiela się oczekiwać. Wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom w imieniu całej naszej wspólnoty życzymy, aby te święta, pełne radości z odkrywania obecności Pana Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas, stały się źródłem nowej nadziei w tych trudnych czasach zmagania się z epidemią. Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem, lękiem i smutkiem, daje nam duchową siłę do odnowionego spojrzenia w przyszłość. Życzymy także, aby nasza codzienność, dzięki mocy Pana, napełniła się trwałą radością, pokojem, miłością i optymizmem, pragnieniem częstego korzystania ze zdroju Bożego Miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. Życzenia te ogarniamy naszą modlitwą za Was. Dziękujemy także za troskę o piękno kościoła i wspomaganie materialne podejmowanych przez nas dzieł: w kościele, klasztorze i Domu bł. Aniceta Koplińskiego. Dziękujemy też Paniom, które zatroszczyły się wraz z br. Janem, naszym zakrystianem, o czystość w kościele i świąteczny wystrój. Dziękujemy też panu Bartoszowi, naszemu organiście, i wszystkim, którzy włączyli się czynnie w celebrację piękna liturgii Triduum Paschalnego.

Wracając do naszych domów i odwiedzając naszych bliskich witajmy się wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!