Dzieła

Bracia kapucyni, podobnie jak bł. Anicet Kopliński, jałmużnik Warszawy, od lat służą drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu najsłabszemu i najbiedniejszemu, duchowo i materialnie. Przez cały okres trwania systemu komunistycznego było surowo zakazane organizowanie jakiejkolwiek pomocy stałej z racji na ideologiczny dogmat, według którego w realnym socjalizmie nie może być ubóstwa, a więc oficjalnie nie ma też ludzi ubogich.

Obecnie, od 25 już lat, wszyscy potrzebujący mogą otrzymać gorący, treściwy posiłek w przyklasztornej jadłodajni, która stanowić też będzie rdzeń działalności budowanego Domu bł. Aniceta, jałmużnika. Osób chętnych na zupę przychodzi zwykle 250 do 300 każdego dnia. Grupa około 70 wolontariuszy gotuje codziennie 300 litrów pożywnej zupy. Oni też posługują przy jej wydawaniu w krypcie kościoła. Mała ekipa kilku bezdomnych wspomaga wolontariuszy w pracach pomocniczych. Osoby bezdomne mogą także liczyć na opiekę duchową we wspólnocie duszpasterskiej. Każdego tygodnia we środę o 10:30 odprawiana jest dla nich Msza św., której liturgię przygotowują wolontariusze. Bezdomni mają też możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego, jak również doraźnej pomocy medycznej oraz odzieżowej. Pomoc charytatywna, szczególnie żywnościowa, dla rodzin będących w potrzebie jest też realizowana za pośrednictwem Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio (http://piokolo5.pl).

Braci kapucynów wspomaga w ich działaniach Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego (www.fundacja-kapucynska.org), która powstała w 2010 roku. W centrum swoich działań stawia ona troskę o drugiego człowieka, szczególnie wykluczonego społecznie. Fundamentem jej starań jest wiara chrześcijańska i poszanowanie godności osób potrzebujących. Z wielkim zaangażowaniem szuka ona dobra, które jest głęboko ukryte w osobach bezdomnych. Chce je odkrywać i wspierać razem z braćmi kapucynami tak, aby dobro to mogło w nich wzrastać. W tym celu organizowane są cotygodniowe spotkania ze słowem Bożym, z kulturą oraz spotkania rękodzielnicze. Osoby bezdomne zachęcane są do czynnej pomocy w trakcie pieszej pielgrzymki niepełnosprawnych na Jasną Górę, a także do dbania o groby bezimiennie zmarłych. Realizowany jest też program „Anioł w Warszawie”, polegający na asystowaniu osobie bezdomnej w procesie powrotu do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Obecnie pierwszoplanową troską braci kapucynów jest dokończenie budowy i wejście w użytkowanie Domu bł. Aniceta Koplińskiego, jałmużnika. Jak do tej pory, codzienna opieka była realizowana w bardzo trudnych warunkach materialnych, w pomieszczeniach klasztoru, które pierwotnie miały zupełnie inne przeznaczenie. Stąd ich niedostosowanie, a przez to także spora dodatkowa uciążliwość w codziennej pracy. Mamy nadzieję, że już wkrótce Dom bł. Aniceta otworzy swe podwoje pozwalając na świadczenie pomocy w godnych warunkach.

Wszelki wkład w budowę, jak i funkcjonowanie Domu bł. Aniceta na zasadzie doraźnej pomocy, czy też bardziej zaangażowanego wolontariatu, będzie w imię Boże mile widziany.