„Zwiastuję Wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus”.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Darczyńcom, Sympatykom i Waszym Rodzinom, składam najlepsze życzenia bożonarodzeniowe.

Życzę, abyśmy z wdzięcznością przyjęli do naszych serc, rodzin, wspólnot braterskich Słowo, które stało się ciałem (J 1,14) i zadbali o czystość i piękno mieszkania dla Boga-Człowieka w naszym sercu.

Niech Chrystus, Światłość ze światłości oświeca całe nasze życie i oddali od nas każdy przejaw lęku, zwątpienia, przygnębienia i napełni nas swoja łaską i pokojem

w imieniu braci klasztoru warszawskiego

Kazimierz Synowczyk OFMCap, gwardian