Jadłodajnia na Miodowej

Budujemy Kapucyński Ośrodek Pomocy

Po kilkunastomiesięcznym staraniu się o pozwolenie na budowę nowej jadłodajni  dla bezdomnych przy naszym klasztorze, 16 grudnia 2016 roku, w stulecie śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, otrzymaliśmy zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę obiektu socjalnego przeznaczonego na działalność charytatywno-opiekuńczą wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 5 stycznia 2017 roku i jest ostateczne.

W związku z tym wydarzeniem br. gwardian zaprosił Ks. Kardynała Kazimierza Nycza na uroczystą Mszę św. w naszym kościele w dniu 23 stycznia br. o godz. 11.00.

Eucharystia zgromadzi naszych Dobroczyńców oraz ludzi bezpośrednio zaangażowanych w budowę kuchni dla bezdomnych. W celebracji Najświętszej Ofiary  pragniemy podziękować Bogu za otrzymane już łaski, polecić Opatrzności Bożej naszych Dobrodziejów i Przyjaciół oraz prosić o dalsze błogosławieństwo na sprawne i solidne wykonanie zamierzonego dzieła.

Po Mszy św. Ksiądz Kardynał dokona poświęcenia placu na budowę jadłodajni dla bezdomnych i ludzi będących w potrzebie.

Wizualizacja Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy