Dzisiejszej niedzieli przypadła doroczna uroczystość odpustowa świętego naszego ojca Franciszka. Główna celebracja liturgiczna miała miejsce, jak zwykle, wieczorem o godzinie 18:30 z jedną tylko różnicą. Mianowicie, zgodnie ze starożytną tradycją zwykle przychodzą do nas w ten dzień uroczysty bracia kaznodzieje świętego ojca Dominika, aby głosić słowo Boże. Ze względu jednak na zaistniałą sytuację, w związku z nasilającą się falą zachorowań na COVID-19, zdecydowaliśmy nie zapraszać naszych czcigodnych gości, aby ich zdrowia bez potrzeby nie narażać. Pozostaliśmy zatem tylko w gronie kapucyńskich celebransów. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył brat Piotr Stasiński, radny generalny z Rzymu. On też wygłosił słowo Boże. W koncelebrze byli także gwardian i wikary klasztoru oraz trzej inni bracia z naszej wspólnoty. Całej uroczystości, od strony muzycznej, pięknie towarzyszył na organach pan Bartosz Borkowski.