Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę, 13 kwietnia, w wigilię Niedzieli Palmowej, o godzinie 19:30 odbyło się w naszym kościele nabożeństwo Corda Pia, które należy do najstarszych nabożeństw Zakonu Franciszkańskiego ku czci Chrystusa Ukrzyżowanego. W sposób szczególny upamiętnia ono pięć ran Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz stygmaty Serafickiego Ojca, św. Franciszka. Podstawą teologiczną i duchową tego nabożeństwa jest werset z Listu św. Piotra Apostoła 2,24: „W Jego ranach jest nasze zdrowie”. Ten pobożny obrzęd został ułożony przez sługę bożego, br. Filippo Gesualdi da Castrovillari, ministra generalnego Zakonu od 1593 do 1602 roku, i późniejszego biskupa Cariati.

Nabożeństwo Corda Pia bierze swą nazwę od dwóch pierwszych słów hymnu: „Corda pia inflammantur, dum Francisci celebrantur, stigmatu insignia”, które po polsku znaczą: „Pobożne serca …”. Nabożeństwu przewodniczył br. Andrzej Romanowski, a jego całość została z wielką starannością przygotowania przez członków Bractwa Przymierza, którym serdecznie dziękujemy za ich zaangażowania.

Święty Franciszek upodobnił się do Chrystusa Ukrzyżowanego i został naznaczony znakami Jego Męki. Mamy nadzieję, że wspólne przeżycie tej wielkiej tajemnicy naszej wiary rozpali rzeczywiście pobożne serca wszystkich uczestników, jak sugerują słowa wspomnianego powyżej hymnu, i pozwoli z większą jeszcze radością celebrować Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, która jest już tak blisko.