Jak co roku, na koniec Wielkiego Postu bracia kapucyni, wspierani przez Fundację Kapucyńską, zaproponowali wszystkim chętnym podjęcie 40-godzinnego postu o chlebie i wodzie w intencji bezdomnych, którzy często doświadczają głodu zarówno fizycznego, jak też głodu miłości i przyjaźni ze strony bliźniego. Początek tego postu wyznaczyła Droga Krzyżowa sprawowana w naszym kościele w piątek, 12 kwietnia o godz. 17:45. Przewodniczył jej br. Michał Gawroński, a rozważania przygotowali i poprowadzili sami bezdomni.